По инициатива на ФОРЕСТА МЕБЕЛ, съвместно с Община Габрово, стартираме кампания…